Dies de lliure disposició de Palamós del curs 2016-2017

Juny 19, 2016

D’acord amb l’ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, en el Consell Escolar Municipal de Palamós del 15 de juny, van acordarse els dies de lliure disposició dels centres escolars de Palamós: en el 2016 el 31 d’octubrte i el 7 i el 9 de desembre. I en el 2017 el 24 i el 27 de febrer.

Aquestes dates seran compartides per tots els centres del municipi llevat de l’Escola Els Àngels, de caràcter comarcal, que farà en el 2016, el 31 d’octubre i el 5 de desembre. I en el 2017, el 24 i el 27 de febrer i el 22 de maig.