Els alumnes de la UEC de Palamós treballen un hort a Can Pere Tià

Febrer 25, 2016

La Unitat d’Escolarització Compartida de Palamós és un recurs educatiu extern als centres d’educació secundària on s’imparteix una formació més pràctica i professionalitzadora, sense desatendre aspectes que cal reforçar dels continguts curriculars bàsics i altres qüestions que afavoreixen la socialització de l’alumnat.

Aquest curs 2015-2016, amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient, aquest grup de nois està treballant un dels horts municipals de Can Pere Tià, on practiquen l’horticultura ecològica amb l’assessorament de l’especialista que ha fet l’orientació i el seguiment de tot el projecte de les hortes municipals.

Aquesta activitat que tindrà la durada del curs sencer i els productes que en resultin serviran per finançar l’activitat de final de curs del grup.