El PEC

 • Eix 1. Escola i ciutat educadora

  El Projecte Educatiu de Palamós situa Escola i Ciutat en un mateix pla amb la visió de que es tracta de dos agents que s’acompanyen i caminen plegats. Per això és important tota la feina de suport a l’escolarització i la col·laboració entre l’administració local i els centres educatius.

  • Programes de suport a l’escolarització
  • Treballar la participació a l’escola
  • Promoure l’educació en valors i el sentiments de pertinença a la comunitats
  • Apropament de l’escola a l’administració local i les entitats del municipi
  • Interacció entre els centres educatius
  • Promoure la implantació de més cicles formatius
 •  

   

  Escola i Ciutat Educadora Palamos

 • Eix 2. Aprendre i Viure

  A la infància i la joventut, els estudis ens venen prefixats, però superada aquesta fase és l’individu qui ha de gestionar aquest aprenentatge.

  En aquest punt és on poden participar l’administració, el món associatiu i els moviments socials en general. Facilitant l’accés a la formació, a la informació, al coneixement de l’entorn i impulsant constantment les formes d’aprenentatge no formals:

  • Promoció del voluntariat com a activitat educativa
  • Foment de l’educació al llarg de la vida
  • Impuls a programes formatius ocupacionals i amb participació del sector privat: projectes singulars, ensenyaments duals, etc.
  • Implicar el servei privat en les activitats formatives que es desenvolupen al municipi
  • Promoció i incentivació de l’esport com a eina educativa
  • Apropar l’Ajuntament als ciutadans
  • Increment de les activitats culturals

  Eix 3. Convivència

  En la promoció d’una bona convivència han de tenir-hi un paper destacat els ciutadans individualment i les entitats del municipi, com a elements estructurals del teixit social.

  • Promoure i potenciar el paper educador de les entitats i associacions del municipi
  • Potenciar i procurar l’optimització dels espais i equipaments municipals i el seu ús per part de les entitats
  • Promoure un Palamós per als joves
  • Formació i foment a nivell de ciutat de civisme i bona convivència
  • Foment de la participació ciutadana
  • Mesures per promoure la conservació del medi ambient i la sostenibilitat
  • Promoure l’educació en el Medi Ambient més enllà del concepte de reciclatge
  • Millores urbanístiques
 •  

  aaprendre, viure i convivencia

  Projecte Definitiu