Cita Àngel Castiñeira

Agost 8, 2018

Un profe pot canviar una aula
Un equip de profes pot canviar un centre
Un centre pot canviar una ciutat
Una ciutat pot canviar un país

— Àngel Castiñeira